Begroting 2019

Deze website gaat over de Programmabegroting 2019 van de gemeente Utrecht. De Programmabegroting 2019 is een uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2018.

  • In Programma's leest u wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten.
  • In Paragrafen vindt u toelichtingen op onderwerpen die meerdere programma's raken.
  • In Financiën vindt u verschillende financiële tabellen waaronder het overzicht baten en lasten en overzichten van de reserves.
  • In Bijlagen vindt u een aantal documenten die een verbinding hebben met de programmabegroting.

Inkomsten € 1.391.410

Uitgaven € 1.458.377

Inkomsten

€ 8.088

Uitgaven

€ 37.948

Inkomsten

€ 189.029

Uitgaven

€ 184.261

Inkomsten

€ 3

Uitgaven

€ 14.125

Inkomsten

€ 62.261

Uitgaven

€ 90.091

Inkomsten

€ 91.280

Uitgaven

€ 145.940

Inkomsten

€ 141.637

Uitgaven

€ 231.482

Inkomsten

€ 22.497

Uitgaven

€ 103.773

Inkomsten

€ 2.473

Uitgaven

€ 25.249

Inkomsten

€ 491

Uitgaven

€ 49.182

Inkomsten

€ 2

Uitgaven

€ 50.091

Inkomsten

€ 8.610

Uitgaven

€ 34.570

Inkomsten

€ 29.550

Uitgaven

€ 19.187

Inkomsten

€ 816.777

Uitgaven

€ 4.773

Inkomsten

€ 5.682

Uitgaven

€ 154.597

Inkomsten

€ 0

Uitgaven

€ 82.751

Inkomsten

€ 13.030

Uitgaven

€ 215.802

Inkomsten

€ 0

Uitgaven

€ 14.555