Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

In Utrecht willen we voor én met onze bewoners, de bezoekers van onze stad en bedrijven, een openbare ruimte die leefbaar, veilig, duurzaam en aantrekkelijk is en bijdraagt aan gezond stedelijk leven. Wat wij nastreven is een buitenruimte die plaats biedt aan iedereen om te leven, om te gebruiken en om van te genieten.

Elke inwoner en bezoeker van Utrecht gebruikt de openbare ruimte in de stad. Op weg naar school, werk of de sportclub rijden mensen over wegen, bruggen en langs kades. Even in het park genieten van de zon, een avondwandeling maken in de Amsterdam-Rijnkanaal-zone of een boottocht over de singel; dit gebeurt allemaal in de openbare ruimte. Het is dan ook van groot belang dat de openbare ruimte goed beheerd en onderhouden wordt zodat de kwaliteit op peil blijft, zeker bij de groei van het aantal inwoners. Zo moet de openbare ruimte veilig en functioneel te zijn, zodat iedereen de openbare ruimte kan gebruiken zonder enig risico. Tevens moeten de kapitaalgoederen gebruikt kunnen worden waar ze voor bedoeld zijn; een stoplicht moet aangeven of je kan doorrijden of dat je even moet wachten. Daarom is het van belang om onze kapitaalgoederen op het juiste moment te onderhouden en aan het einde van de technische levensduur te vervangen. Elk jaar worden er groot onderhoud projecten in de openbare ruimte op basis van het prioriteringssysteem geselecteerd. Deze worden afgestemd met andere programma’s en wijken om synergie te bereiken en kosten te besparen. Bovendien zorgt dit ‘werk met werk’ maken dat we meerdere doelen bereiken.

Daarnaast is het van belang dat de openbare ruimte groen is en uitnodigt tot ontmoeting. Mensen willen uiteraard graag in een schoon park picknicken en een wandeling kunnen maken door het groen. Daarom zorgen we ervoor dat de buitenruimte schoon is en het groen onderhouden, streven we naar het terugdringen van zwerfafval en streven we ernaar de bewonerstevredenheid hierover de komende jaren structureel op een hoger niveau te brengen.. Door een extern bureau laten we regelmatig beoordelen of de norm op het gebied van schoon en groen gehaald wordt. Betrokkenheid van bewoners, ondernemers en bezoekers is hierbij inmiddels onmisbaar geworden. We spannen ons in om de betrokkenheid van deze groepen te vergroten.

Burgers leveren dus een belangrijke bijdrage aan onze openbare ruimte door middel van zelfbeheer. Maar dit is niet de enige manier waarop burgers ons helpen. Door middel van meldingen via internet of het Klant Contact Center kan iedereen aangeven als iets niet goed werkt in de openbare ruimte; van een kapot stoplicht tot een losliggende stoeptegel. Deze meldingen zijn een aanvulling op onze eigen waarnemingen. De meldingen worden vervolgens opgepakt door één van onze medewerkers.

Tevens wordt Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Met Het Nieuwe Inzamelen willen we met name door middel van bronscheiding minder restafval produceren. We zetten steeds meer stappen om tot een goede manier van inzamelen te komen. Zo gaan we starten met het legen op basis van vulgraadsensoren. Tevens kijken we naar gedragsbeïnvloeding: hoe stimuleren we dat Utrechters het afval op de juiste wijze aanbieden, zodat het niet naast de container belandt of elders in de openbare ruimte?

We werken aan gezond stedelijk leven in onze stad. We geven daarbij prioriteit aan de ontwikkeling van groen in de groenarme buurten in de stad en groen dat bijdraagt aan gezondheid en klimaatadaptatie. Tot slot werken we aan het Rondje Stadeiland. Bij het deel van het park bij de Wagenaarkade wordt gestart met de uitvoering.

Verplichte BBV indicatoren

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 91.280

6,6 %

Lasten

€ 145.940

10,0 %