Begroting 2019

We werken in alle wijken met wijkopgaven, als opvolger van de wijkactieprogramma’s 2018. De wijkopgaven zijn dynamisch. Ze blijven onderwerp van gesprek met de buurten en wijken zodat we ze kunnen ze aanpassen als veranderingen in een buurt of wijk daarom vragen. Wijkopgaven zijn van en voor inwoners, ondernemers en organisaties uit de wijk en de gemeente en worden samen gemaakt. Om ervaring op te doen hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de vragen van de buurten en de wijk en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners zijn we in 2017 gestart met het maken van de wijkopgaven. We zijn begonnen in de wijken Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest om al doende te ontdekken wat werkt. Overvecht en Vleuten–De Meern sloten aan. In Overvecht liep al de Versnelling en in Vleuten-De Meern was in 2017 een omgevingsvisie gemaakt, die we als basis hebben gebruikt voor het maken van de wijkopgaven. Met alles wat we geleerd hebben, zijn Binnenstad ,Noordoost, West en Zuid in 2018 gestart met het maken van de wijkopgaven. Een proces dat eind 2018 is afgerond. De wijkopgaven van Binnenstad, Noordoost, West en Zuid in deze programmabegroting bouwen daarom voor een deel voort op de nog actuele thema’s uit het hun wijkactieprogramma 2018.