Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

De belevingswereld van alle inwoners staat centraal. Wij willen dat nog meer Utrechters meedenken en meebeslissen over onderwerpen die hen aangaan, ook mensen die dat niet snel uit zichzelf doen. Wij zoeken de mensen gericht op, zowel fysiek als digitaal, en zorgen dat onze gesprekspartners een goede afspiegeling van de buurt en wijk zijn.

Kennis, ervaring en energie van de stad geven we ruimte. Daarbij zijn wij duidelijk over randvoorwaarden, financiële mogelijkheden en besluitvorming. Onze beleids- en beheerinstrumenten willen we flexibeler maken zodat initiatieven met maatschappelijke waarden kunnen verduurzamen en met het groene golf team maken we het initiatiefnemers makkelijker om de weg binnen de gemeente te vinden.

In onze dienstverlening staat de Utrechter Centraal. Wij streven ernaar dat als inwoners en ondernemers contact met ons zoeken via onze kanalen zij zich herkennen en zich gehoord voelen. Onze inwoners en ondernemers mogen van onze dienstverlening een eenduidige werkwijze, een helder serviceniveau en kwaliteit verwachten en daarbij vinden wij het belangrijk dat de dienstverlening zo is ingericht dat deze toegankelijk en bereikbaar is voor alle inwoners van Utrecht.

We dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor iedereen en creëren een internationaal podium om Utrecht op de kaart te zetten onder de noemer gezond stedelijk levenvoor iedereen. Internationalisering draagt bij aan het opbouwen van netwerken en podia voor kennis en innovatie. En schept kansen voor Europese Subsidies op het gebied van innovatieve ontwikkelingen.

Verplichte BBV indicatoren

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 8.088

0,6 %

Lasten

€ 37.948

2,6 %