Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.

Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de fysieke en maatschappelijke opgaven van een groeiende stad mogelijk te maken. We willen dat investeringen in de accommodaties meegroeien met de groei van de stad.  In 2019 actualiseren wij het gemeentelijk vastgoedbeleid. We gaan in het vastgoedbeleid de maatschappelijke waarde van dat vastgoed centraal zetten. Daarbij zal aandacht zijn voor de vraag naar huisvesting van maatschappelijke initiatieven en broedplaatsen.
We geven als gemeente het goede voorbeeld met een gerichte aanpak van het energieneutraal maken van het gemeentelijk kernvastgoed.

Verplichte BBV indicatoren

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 29.550

2,1 %

Lasten

€ 19.187

1,3 %