Begroting 2019

Bedragen zijn in duizenden euro's

Saldo
01-01-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
01-01-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
01-01-2020

Mutaties 2020

Begroot
Saldo
01-01-2021

Mutaties 2021

Begroot
Saldo
01-01-2022

Mutaties 2022

Begroot
Saldo
01-01-2023

a

b

c=a+b

d

e=c+d

f

g=e+f

h

i=g+h

j

k=i+j

Verplichtingen en verliezen

Stedelijke ontwikkeling

64.661

5.100

69.761

5.100

74.861

1.100

75.961

-1.900

74.061

1.600

75.661

Risico's

Bewoners en Bestuur

139

0

139

0

139

0

139

0

139

0

139

Stedelijke ontwikkeling

762

0

762

0

762

0

762

0

762

0

762

Openbare ruimte en Groen

1.860

0

1.860

0

1.860

0

1.860

0

1.860

0

1.860

Werk en Inkomen

500

0

500

0

500

0

500

0

500

0

500

Volksgezondheid

164

0

164

0

164

0

164

0

164

0

164

Algemene Ondersteuning

2.540

-1.100

1.440

0

1.440

0

1.440

0

1.440

0

1.440

Kosten volgend begrotingsjaar

Bewoners en Bestuur

4.383

190

4.573

190

4.763

190

4.953

190

5.143

190

5.333

Bereikbaarheid

856

0

856

0

856

0

856

0

856

0

856

Openbare ruimte en Groen

2.031

-3

2.028

-3

2.025

-3

2.022

-3

2.019

-3

2.016

Algemene Ondersteuning

14

0

14

0

14

0

14

0

14

0

14

Bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen

Openbare ruimte en Groen

2.843

0

2.843

0

2.843

0

2.843

0

2.843

0

2.843

Van derden verkregen middelen

Duurzaamheid

165

0

165

0

165

0

165

0

165

0

165

Bereikbaarheid

147

-10

137

-10

127

-10

117

-10

107

-10

97

Totaal Voorzieningen

81.065

4.177

85.242

5.277

90.519

1.277

91.796

-1.723

90.073

1.777

91.850