Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de profilering van Utrecht en het welzijn van de bewoners. Cultuur werkt als een magneet voor kunstenaars, bezoekers en ondernemers, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen. De stad is een aantrekkelijke en gastvrije ontmoetingsplaats, met internationale allure en broedplaats van talent. Via cultuur dragen we hier aan bij door stimulering van initiatieven uit de stad en ondersteuning van een veelzijdige programmering, een bloeiend productieklimaat en een brede samenstelling van publiek.

Verplichte BBV indicatoren

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 2

0,0 %

Lasten

€ 50.091

3,4 %