Begroting 2019

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan
vaste
verlening
met
jaarsubsidies

Meerjarig
verleend
tlv 2019

Bewoners en Bestuur

Utrecht4GlobalGoals

Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals

40

0

0

Economic Board Utrecht

Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht

349

349

0

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

205

162

0

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

2.835

0

0

Totaal Bewoners en Bestuur

3.429

511

0