Begroting 2019

Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

454

0

0

0

0

0

17-1-2-1

Toerisme en evenementen

0

0

0

0

0

0

17-1-3-1

Werkgelegenheid

17

0

0

0

0

0

Totaal baten

471

0

0

0

0

0

Lasten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

9.961

8.848

9.411

6.565

3.315

3.315

17-1-2-1

Toerisme en evenementen

2.242

2.518

2.688

2.478

2.698

2.698

17-1-3-1

Werkgelegenheid

3.156

4.080

2.456

1.956

1.856

1.856

Totaal lasten

15.359

15.445

14.555

10.999

7.869

7.869

Saldo baten en lasten

-14.888

-15.445

-14.555

-10.999

-7.869

-7.869

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

246

818

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-14.642

-14.627

-14.555

-10.999

-7.869

-7.869