Begroting 2019

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan
vaste
verlening
met
jaarsubsidies

Meerjarig
verleend
tlv 2019

Economie

Ondernemersfonds Utrecht

Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad

6.767

6.767

0

Stimuleren bedrijven (BSBB)

Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing

100

0

0

BIZ Woonboulevard

BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)

135

135

0

Marketing, promotie en informatievoorziening

Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen

382

382

0

Totaal Economie

7.384

7.284

0