Begroting 2019

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan
vaste
verlening
met
jaarsubsidies

Meerjarig
verleend
tlv 2019

Jeugd

Opvoedondersteuning

Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

85

85

0

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

2.583

0

2583

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen

100

100

0

Versterking sociale basis Jeugd en gezin

Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken

193

0

0

Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)

Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag

48

0

48

Sociaal makelaarschap jeugd (subsidietender Sociaal makelaar)

Sociaal makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society in de wijk

250

0

250

Informele zorg en mantelzorg (jeugd)

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning (jeugd)

450

0

0

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

518

518

0

Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

18.802

0

18802

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

608

0

0

Dak- en thuisloze jongeren

Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren

1.055

1.055

0

Totaal Jeugd

24.692

1.758

21.683