Begroting 2019

Subsidiestaat Totaal alle subsidieprogramma's

Programma

Begroting 2019

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2019

Bewoners en Bestuur

3.429

511

0

Stedelijke Ontwikkeling

1.148

123

35

Duurzaamheid

3.323

3.283

0

Openbare Ruimte en Groen

142

42

0

Economie

7.384

7.284

0

Werk en Inkomen

19.903

18.178

0

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek

39.657

26.549

2.978

Maatschappelijke Ondersteuning

48.133

18.514

28.794

Jeugd

24.692

1.758

21.683

Volksgezondheid

3.952

3.642

120

Veiligheid

4.681

279

4.402

Cultuur

47.817

2.003

37.906

Sport

2.756

623

1.910

Bedragen zijn in duizenden euro's