Begroting 2019

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan
vaste
verlening
met
jaarsubsidies

Meerjarig
verleend
tlv 2019

Sport

Basisvoorzieningen

Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen

353

90

200

Tuinen en parken

Volkstuinen

164

164

0

Sport doet meer (subsidietender Sport)

Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen

51

0

51

Verenigingsondersteuning (subsidietender Sport)

Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen

594

0

594

SSV leden met functiebeperking

Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking)

60

0

0

Sport en bewegen in de buurt (subsidietender Sport)

Grotere sportdeelname in de buurt

845

0

845

Buurtsportcoaches 2e tranche

Grotere sportdeelname

72

72

0

Sporten voor mensen met een beperking

Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking.

65

0

0

Sportstimulering jeugd

Grotere sportdeelname van kinderen

147

147

0

Topsport (subsidietender Sport)

Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra

190

0

190

Sportevenementen

Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen

215

150

30

Totaal Sport

2.756

623

1.910