Begroting 2019

Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

10-1-1-1

Programmering en productie

13

2

2

2

2

2

10-1-2-1

Participatie

405

0

0

0

0

0

10-1-3-1

Internationalisering

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

418

2

2

2

2

2

Lasten

10-1-1-1

Programmering en productie

44.418

43.236

43.908

44.152

43.708

43.778

10-1-2-1

Participatie

5.915

5.814

6.183

6.067

6.067

6.067

10-1-3-1

Internationalisering

585

0

0

0

0

0

Totaal lasten

50.919

49.050

50.091

50.219

49.775

49.845

Saldo baten en lasten

-50.501

-49.048

-50.089

-50.217

-49.773

-49.843

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

235

2

2

2

2

Onttrekking reserves

2.760

132

132

132

132

132

Geraamd resultaat

-47.741

-49.151

-49.959

-50.087

-49.643

-49.713