Begroting 2019

Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

09-1-1-1

Aanpakken High Impact Crime delicten

197

0

0

0

0

0

09-1-2-1

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

1

0

0

0

0

0

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

11

0

0

0

0

0

09-1-4-1

Regie voeren op de integrale aanpak

425

461

476

476

476

476

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

12

15

15

15

15

15

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

647

476

491

491

491

491

Lasten

09-1-1-1

Aanpakken High Impact Crime delicten

2.432

2.410

2.469

2.472

2.408

2.408

09-1-2-1

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

6.552

7.142

7.464

7.470

7.309

7.309

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

4.198

4.291

4.469

4.571

4.390

4.390

09-1-4-1

Regie voeren op de integrale aanpak

2.468

2.699

2.820

2.824

3.112

3.112

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

3.842

2.992

3.025

2.933

3.060

3.105

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

25.950

27.637

28.935

28.364

28.299

28.299

Totaal lasten

45.442

47.172

49.182

48.632

48.578

48.623

Saldo baten en lasten

-44.795

-46.696

-48.692

-48.142

-48.088

-48.133

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

377

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-44.795

-46.319

-48.692

-48.142

-48.088

-48.133