Begroting 2019

Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

-6

0

0

0

0

0

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

0

0

0

0

0

0

15-1-1-3

Aanvullende zorg

49

0

0

0

0

0

15-1-1-4

Jeugdbescherming

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

43

0

0

0

0

0

Lasten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

2.892

3.995

4.071

4.071

4.071

4.071

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

18.610

20.168

20.688

20.628

20.503

20.503

15-1-1-3

Aanvullende zorg

47.281

45.740

47.984

48.235

48.318

48.318

15-1-1-4

Jeugdbescherming

10.485

10.005

10.008

10.008

10.008

10.008

Totaal lasten

79.267

79.908

82.751

82.942

82.900

82.900

Saldo baten en lasten

-79.224

-79.908

-82.751

-82.942

-82.900

-82.900

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-79.224

-79.908

-82.751

-82.942

-82.900

-82.900