Begroting 2019

Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

06-1-1-1

Inzet werkgelegenheidsoffensief

0

0

0

0

0

0

06-2-1-1

Re-integratie

2.961

0

0

0

0

0

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

159

0

0

0

0

0

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

141.088

141.457

141.457

141.457

141.457

141.457

06-3-2-1

Armoedebestrijding

414

180

180

180

180

180

Totaal baten

144.621

141.637

141.637

141.637

141.637

141.637

Lasten

06-1-1-1

Inzet werkgelegenheidsoffensief

788

883

645

645

645

645

06-2-1-1

Re-integratie

19.826

20.696

21.046

20.960

20.151

20.151

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

22.307

20.587

19.686

19.542

19.340

19.340

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

167.210

160.949

163.229

163.065

162.661

162.661

06-3-2-1

Armoedebestrijding

21.959

24.803

26.875

26.304

25.729

25.174

Totaal lasten

232.090

227.917

231.482

230.515

228.526

227.971

Saldo baten en lasten

-87.468

-86.280

-89.845

-88.878

-86.889

-86.334

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.348

3.612

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-85.120

-82.668

-89.845

-88.878

-86.889

-86.334