Begroting 2019

Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

6.171

4.475

4.475

4.465

4.465

4.465

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

39.060

37.799

37.799

37.799

37.799

37.799

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

550

939

89

89

89

89

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

176

2

2

2

2

2

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

4.270

4.603

4.755

4.830

4.830

4.830

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

234

615

25

25

0

0

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

6

0

0

0

0

0

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

0

0

0

0

0

0

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

43.215

43.938

44.135

44.170

44.220

42.980

Totaal baten

93.682

92.370

91.280

91.380

91.405

90.165

Lasten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

42.877

52.273

49.502

45.847

46.048

46.023

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

28.277

28.990

27.989

27.989

27.989

27.989

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

14.517

15.082

14.515

14.583

14.583

14.558

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

13.363

13.869

14.104

14.104

13.968

13.968

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

3.216

3.206

3.268

3.268

3.268

3.268

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

2.140

3.297

3.465

3.265

2.940

2.940

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

1.062

1.064

1.271

1.271

1.271

1.271

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

477

498

510

510

510

510

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

31.784

31.202

31.317

31.317

31.317

30.077

Totaal lasten

137.712

149.481

145.940

142.153

141.893

140.603

Saldo baten en lasten

-44.030

-57.110

-54.661

-50.773

-50.488

-50.438

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

10.411

300

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.166

2.454

3

3

3

3

Geraamd resultaat

-53.274

-54.956

-54.658

-50.770

-50.485

-50.435