Begroting 2019

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan
vaste
verlening
met
jaarsubsidies

Meerjarig
verleend
tlv 2019

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek

Zorgplatform

Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs

105

105

0

Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren

1.302

1.302

0

Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur

Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen

147

147

0

Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie

Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad

976

976

0

Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren

364

364

0

Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

1.264

0

1264

Inzet buurtsportcoaches (subsidietender Sport)

Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen

874

0

874

Burgerschap PO

Vredeseducatie

27

27

0

Cultuureducatie (onderwijs)

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven

1.801

1.801

0

Versterken van taal

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals

2.820

2.820

0

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school

93

93

0

Conciërges PO

Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school

290

290

0

Verkeersexamen in de wijken

Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen

30

0

0

Overgang PO naar VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.

216

216

0

Uitvoering Voorschoolse Educatie

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.

7.600

0

0

Uitvoering 1e jaar voorschoolse educatie

Uitvoering voorschoolse educatie voor groepen die voor het eerst aan de kwaliteitseisen voldoen

2.000

0

0

Startsubsidie voorschoolse educatie

Startsubsubsidie voor voorbereiding op de uitvoering van voorschoolse educatie

500

0

0

Leerlingenbegeleiding PO

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12.

1.084

1.084

0

VSV

Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.

874

874

0

Onderwijsimpuls voor kwaliteit een excellentie

Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht

1.225

1.225

0

Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23

86

86

0

Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school

Het realiseren van de beoogde effecten conform  Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling.

764

764

0

Combinatiefuncties uitvoerend VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23.

277

277

0

Burgerschap VO

Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB

58

58

0

OPDC De Utrechtse School

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23

676

676

0

Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

840

0

840

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school

107

107

0

RMC

Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten

1.082

1.082

0

Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden

12.175

12.175

0

Totaal Onderwijs, Educatie en Bibliotheek

39.657

26.549

2.978