Begroting 2019

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan
vaste
verlening
met
jaarsubsidies

Meerjarig
verleend
tlv 2019

Cultuur

Productie en programmering

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen

42.151

6

35319

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek

5.666

1.997

2587

Totaal Cultuur

47.817

2.003

37.906